<>


- Tomtevurderinger
- Regulerings-, og bebyggelsesplaner
- Skisseprosjekter og 3D-prosjektering
- Ramme-, IG-, og bruks- søknader til kommunen
- Prosjekteringsledelse
HD Arkitekter har gjennom mange år utviklet høy kompetanse innenfor BIM-basert arbeidsflyt. BIM ("Building Information Modeling") er digitale 1:1 modeller av et bygg. Det finnes BIM for hvert av de forskjellige fagområdene (bygg, konstruksjon, elektro, VVS, rør, osv.), og man kan kombinere disse modellene til en tverrfaglig BIM. Det overordnede målet med bruk av BIM er reduksjon av byggekostnadene og økt effektivitet i byggeperioden.

HD Arkitekter prosjekterer i Revit Architecture 2015.

Vi har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3.

<>