<>

Hvor/ Forus, Sandnes
Klient/ Øgreid Eiendom AS
Totalentreprenør/ NCC – Eeg Henriksen, Stavanger
Størrelse/ 5.100 m²
Ansvarlig partner/ Knut Haaland

<>
Forus Atrium, Sandnes
Forus Atrium, Sandnes
Forus Atrium, Sandnes
Forus Atrium, Sandnes
Forus Atrium, Sandnes
Forus Atrium, Sandnes
Forus Atrium, Sandnes