<>

Hvor/ Lysaker, Bærum
Klient/ Eeg Henriksen Eiendom AS, Oslo
Totalentreprenør/ NCC - Eeg Henriksen, Oslo
Størrelse/ 4.600 m²
Ansvarlig partner/ Knut Haaland

<>
Byporten Vest, Lysaker
Byporten Vest, Lysaker
Byporten Vest, Lysaker
Byporten Vest, Lysaker
Byporten Vest, Lysaker
Byporten Vest, Lysaker
Byporten Vest, Lysaker
Byporten Vest, Lysaker
Byporten Vest, Lysaker
Byporten Vest, Lysaker
Byporten Vest, Lysaker