<>

Hvor/ Stavanger
Klient/ Vassbotnen Eiendom AS, Stavanger
Totalentreprenør/ Kruse Smith AS, Stavanger
Størrelse/ 2.500 m²
Ansvarlig partner/ Knut Haaland

<>
Bavaria Stavanger
Bavaria Stavanger
Bavaria Stavanger
Bavaria Stavanger