<>

Hvor/ Hausmannsgate 21, Oslo
Størrelse/ 12.400 m²
Ansvarlig partner/ Lars Petter Winnes, Eigil Wæhle, Krystian Dolatowski

<>
UDI, Oslo
UDI, Oslo
UDI, Oslo
UDI, Oslo
UDI, Oslo
UDI, Oslo