<>

Hvor/ Oslo Lufthavn Gardermoen
Klient/ Oslo Lufthavn Gardermoen AS
Totalentreprenør/ Bergmann Bygg AS
Størrelse/ 2200 m²
Ansvarlig partner/ Krystian Dolatowski

<>
Brannstasjon Bane Vest, Gardermoen
Brannstasjon Bane Vest, Gardermoen
Brannstasjon Bane Vest, Gardermoen