<>

Hvor/ Vadsø
Klient/ Finnmark Fylkeskommune
Totalentreprenør/ Finnmark Mur og Puss, Alta
Størrelse/ 5.600 m²
Ansvarlig partner/ Knut Haaland

<>
Vadsø Fylkesbibliotek
Vadsø Fylkesbibliotek
Vadsø Fylkesbibliotek
Vadsø Fylkesbibliotek
Vadsø Fylkesbibliotek