<>

Hvor/ Strømsø bydel, Drammen, Norge
Størrelse/ 71.000 m²
Ansvarlig partner/ Peter Nørøxe

Sentrumsbydelen Strømsø i Drammen skal utvikles til et regionalt knutepunkt og et klimavennlig byutviklingsforbilde.
Bydelen skal bli mangfoldig og et godt sted å arbeide, bo og leve. Konkurransen er en del av Futurebuilt.

<>
Strømsø, Drammen
Strømsø, Drammen
Strømsø, Drammen
Strømsø, Drammen
Strømsø, Drammen