<>

Hvor/ Malmø, Sverige
Størrelse/ 124.000 m²
Ansvarlig partner/ Peter Nørøxe

<>
Holma, Malmø
Holma, Malmø
Holma, Malmø
Holma, Malmø
Holma, Malmø