<>

Hvor/ Røyken kommune
Klient/ BoKlokt
Størrelse/ 4.500 m²
Landskap/ Grindaker Landskapsarkitekter
Ansvarlig partner/ Knut Haaland

Se hele prosjektet her: nærsnestunet.no/

<>
Nærsnestunet, Røyken
Nærsnestunet, Røyken
Nærsnestunet, Røyken
Nærsnestunet, Røyken
Nærsnestunet, Røyken