<>

Hvor/ Jessheim
Klient/ Profier AS
Samarbeidspartnere/ Coop NKL, Finansgruppen Eiendom, Profier AS
Totalentreprenør/ Ømfjell AS
Størrelse/ 19.100 m²
Ansvarlig partner/ Krystian Dolatowski

<>
Jessheim Hageby
Jessheim Hageby
Jessheim Hageby
Jessheim Hageby
Jessheim Hageby
Jessheim Hageby
Jessheim Hageby
Jessheim Hageby