<>

Hvor/ Oslo
Klient/ Skanska
Størrelse/ 45.000 m²
Entreprenør/ Skanska
Landskap/ Grindaker AS
Ansvarlig partner/ Bjørn Fagerhøi

<>
Frydenberg, Oslo
Frydenberg, Oslo
Frydenberg, Oslo
Frydenberg, Oslo
Frydenberg, Oslo
Frydenberg, Oslo
Frydenberg, Oslo
Frydenberg, Oslo
Frydenberg, Oslo
Frydenberg, Oslo