<>

Hvor/ Bærum
Klient/ Skanska, Obos
Entreprenør/ Skanska
Størrelse/ 15.400 m²
Landskap/ Grindaker AS
Ansvarlig partner/ Krystian Dolatowski

<>
Fornebu Felt 8.5, Bærum
Fornebu Felt 8.5, Bærum
Fornebu Felt 8.5, Bærum
Fornebu Felt 8.5, Bærum
Fornebu Felt 8.5, Bærum
Fornebu Felt 8.5, Bærum
Fornebu Felt 8.5, Bærum
Fornebu Felt 8.5, Bærum
Fornebu Felt 8.5, Bærum