<>

Hvor/ St. Hans Haugen, Oslo
Klient/ Profier AS
Entreprenør/ Veidekke ASA
Størrelse/ 14.500 m²
Ansvarlig partner/ Lars Petter Winnes, Eigil Wæhle

<>
Falck Ytters Plass, Oslo
Falck Ytters Plass, Oslo
Falck Ytters Plass, Oslo
Falck Ytters Plass, Oslo
Falck Ytters Plass, Oslo